http://www.post-abortion-syndrome.info

Συμπτματα του μετεκτρωτικο συνδρμου

Στη σελδα αυτ υπρχουν δημοσιεσεις σχετικ με τα συμπτματα του μετεκτρωτικο συνδρμου, τσο απ λληνες σο και απ ξνους ειδικος και αρθρογρφους.


Συμπτματα του μετεκτρωτικο συνδρμου

Τα συμπτματα του μετεκτρωτικο συνδρμου περιλαμβνουν κατθλιψη, ενοχς και ανησυχα πως επσης αυξημνα ποσοστ χρσης αλκολ και ναρκωτικν, διαταραχν στη διατροφ, λλες συμπεριφορς αυτοτιμωρας (αχαλνωτη σεξουαλικ δραστηριτητα, σχσεις κακοποησης) και αυτοκτονα. Μια μελτη που αναφρει το περιοδικ USA Today χει βρει τι γυνακες που υποφρουν απ κατθλιψη λλες διανοητικς ασθνειες εναι πιθαντερο να υποφρουν απ τις συναισθηματικς συνπειες μιας μβλωσης, πργμα που ξεμπροστιζει την υποστριξη της μβλωσης για «θεραπευτικος» λγους απ τον Αμερικανικ Σλλογο Ψυχολγων και τον Αμερικανικ Ψυχιατρικ Σλλογο. Πολλς γυνακες εμφανζουν συμπτματα παρμοια με αυτ λλων μορφν μετα-τραυματικς διαταραχς, και ξαναζον την μβλωση με διφορους τρπους, πως μσω επαναλαμβανμενων εφιαλτν φλας μπακ στο κουσμα μιας αντλας κενο. Μερικς γυνακες παρουσιζουν αντδραση κατ την επτειο της μβλωσης της αναμενμενης ημερομηνας τοκετο. λλες απορροφνται απ το να μενουν και πλι γκυες.

Η μβλωση μπορε να οδηγσει σε ανησυχα σχετικ με θματα γονιμτητας και τεκνοποιας, και μπορε να παρεμποδσει την ανπτυξη δεσμο της γυνακας με τα παιδι που θα κνει στο μλλον, προκαλντας χαμηλ αυτοεκτμηση, «ενοχ του επιζντος», κι ακμα υποσυνεδητη υποτμηση των λλων παιδιν της. Πολλς γυνακες που κνουν μβλωση χουν πρβλημα να θρηνσουν τα χαμνα παιδι τους, εξαιτας της απροθυμας της δικς τους και της κοινωνας, να παραδεχτον τι χει συμβε. λλη δυσκολα στο να εκτιμηθον οι συναισθηματικς επιπτσεις της μβλωσης εναι τι στις περισστερες μελτες οι γυνακες χουν ερωτηθε μσα σε μικρ χρονικ διστημα μετ την μβλωση που καναν. Αυτες οι ρευνες δεχνουν τι πολλς γυνακες αναφρουν τι νιθουν ανακοφιση, μως πολλ συμπτματα δεν ρχονται στην επιφνεια παρ χρνια μετ.

Πηγ: http://www.abortion.agazilos.org/abort-mind.htm που παρατθεται απσπασμα ρθρου με ττλο «Protecting Women ' s Health» απ το περιοδικ «The American Feminist», τεχος 8, καλοκαρι του 2001

ΠΙΣΩ


Τα συμπτματα του μετεκτρωτικο τραματος

της Δρ. Λζας Βρβογλη*

Το Μετεκτρωτικ Τραμα, που θα μποροσε να χαρακτηρισθε και ως σνδρομο, αποτελεται απ μια ομδα συμπτωμτων που χαρακτηρζουν την ψυχολογικ κατσταση μιας γυνακας μετ απ μια κτρωση.

Προτιμται η λξη τραμα απ τη λξη σνδρομο, επειδ απ μνη της ενχει τη δυναττητα ασης, μια που τα τραματα γιατρεονται και τελικ επουλνονται. Τα συμπτματα του μετεκτρωτικο τραματος συνθως εμφανζονται αμσως μετ την κτρωση, αλλ σε ορισμνες περιπτσεις παραμνουν θαμμνα βαθι για χρνια κι εμφανζονται πολ αργτερα, με αποτλεσμα να καταστρφουν σχσεις, σγχυση, ενοχς, απελπισα, κλπ.

· Αυτοτραυματισμς, ντονες τσεις αυτοκτονας και αππειρα
· Αξηση επικνδυνων ανθυγιεινν συμπεριφορν (χρση/κατχρηση ναρκωτικν, αλκολ, ανορεξα, βουλιμα, σεξουαλικ αχαλνωτη ζω, κλπ)
· Κατθλιψη
· Ανικαντητα φροντδας του εαυτο
· Ανικαντητα κανονικς απδοσης στη δουλει τις σπουδς
· Ανικαντητα φροντδας των παιδιν που υπρχουν της οικογνειας
· Επιθυμα μεσης εγκυμοσνης, για να αντικατασταθε το παιδ που μλις χθηκε απ την κτρωση (παρλο που οι λγοι που οδγησαν στην κτρωση εξακολουθον να υφστανται)

Συνοδς ψυχολογικς δυσκολες μετ την κτρωση

· Ενοχς
· 'Αγχος
· Πανικς
· Ψυχολογικ μοδιασμα
· Κλμα
· Χαμηλ αυτοεκτμηση
· Συναισθματα και ο χειρισμς τους
· Προβλματα πνου (αυπνα)
· Εφιλτες/ταραγμνος πνος
· Θυμς
· Δυσκολα λψης αποφσεων

Μηχανισμο μυνας

Μετ την κτρωση εμφανζονται μηχανισμο μυνας προκειμνου να προστατεσουν ψυχολογικ τη γυνακα.

Εκλογκευση: η γυνακα μπορε βσει της λογικς να δνει εξηγσεις για το ποιοι ταν οι λγοι που την οδγησαν σε αυτ την απφαση.

Απθηση: μπορε να προσπαθσει να αγνοσει να "ξεχσει" το γεγονς.

Αναπλρωση: μπορε να προσπαθσει να αντισταθμσει την κτρωση κνοντας καλς πρξεις ρχνοντας λο το βρος στη δουλει και την επιτυχα.

Σχηματισμς αντθετης αντδρασης: μπορε ν' αρχσει να αντιδρ στις εσωτερικς της τψεις με το να αποκτσει ακρδαντες πεποιθσεις σχετικ με την ορθτητα της απφασς της και με το να αρνεται οποιαδποτε αρνητικ συναισθηματικ συνπεια.

*Η Δρ. Λζα Βρβογλη, Ph.D. εναι Ψυχολγος-Ψυχοθεραπετρια

Το παρν εναι μια παργραφος απ ρθρο της Δρ. Βρβογλη με ττλο "Εκτρωτικ χπι και μετεκτρωτικ σνδρομο" στο http://health.in.gr/news/article.asp?lngArticleID=43307

ΠΙΣΩ


Επιπτσεις της κτρωσης στην ψυχικ υγεα της γυνακας

Μια ηθελημνη κτρωση μπορε να εναι ψυχολογικ καταστρεπτικ.

Μελτες αποκλυψαν σοβαρς επιπτσεις στην ψυχικ υγεα στις γυνακες που υποβλλονται σε κτρωση, σε βαθμ που οι ειδικο χουν εντξει τα συμπτματα σε ειδικ κατηγορα της μετατραυματικς αγχδους διαταραχς, το «μετεκτρωτικ σνδρομο»:

 • 44% παρουσιζουν νευρικς διαταραχς
 • 36% διαταραχς πνου
 • 30% - 50% προβλματα στη σεξουαλικ ζω
 • 25% Επισκπτονται ψυχατρο - 60% αναφρουν ιδεασμ αυτοκτονας, το 28% απ αυτς επιχειρε αυτοκτονα
 • Προβλματα σχετικ με παιδι που γεννον μελλοντικ: αυτοκαταστροφικ συμπεριφορ, εξασθνηση των μητρικν δεσμν, αυξημνες πιθαντητες κακοποησης και κατληξης το ζευγαριο στο χωρισμ το διαζγιο.

Εν στο αναλυτικ κεμενο που ακολουθε αναγνωρζετε τον εαυτ σας, επικοινωνστε μαζ μας για βοθεια.

Συμπερσματα ιατρικν ερευνν για τις ψυχολογικς συνπειες της κτρωσης

Κριες ψυχολογικς επιπτσεις της κτρωσης 1

ΑΝΑΓΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Σε μια μελτη που αφοροσε γυνακες που εχαν υποβληθε σε κτρωση μλις πριν 8 εβδομδες, οι ερευνητς διαπστωσαν τι το 44% παραπονθηκε για νευρικς διαταραχς, το 36% υπφερε απ διαταραχς του πνου, το 31% νοιωθε μετνοια για την πρξη και το 11% παιρνε ψυχοφρμακα με συνταγ του οικογενειακο γιατρο. 2 Μια μελτη ανασκπησης 5 ετν σε δο Καναδικς περιφρειες διαπστωσε σημαντικ μεγαλτερη χρση ιατρικν και ψυχιατρικν υπηρεσιν απ τις γυνακες που εχαν υποβληθε σε κτρωση. Το πιο σημαντικ ερημα ταν τι το 25% των γυναικν που εχαν κνει κτρωση επισκπτεται ψυχατρο σε σγκριση με το 3% της ομδας ελγχου 3 (γυναικν χωρς κτρωση). Οι γυνακες που χουν κνει κτρωση εναι πολ πιθαντερο να χρειαστον αργτερα εισαγωγ σε ψυχιατρικ κλινικ. Σε ιδιατερα υψηλ κνδυνο υπκεινται οι νες γυνακες κτω των 20 ετν, οι χωρισμνες διαζευγμνες γυνακες, και οι γυνακες που χουν υποβληθε σε περισστερες απ μα εκτρσεις. 4

Επειδ πολλς γυνακες που χουν υποβληθε σε κτρωση καταπνγουν την ψυχικ τους διαταραχ προκειμνου να την ξεπερσουν, μπορε να υπρξει μια μεγλη περοδος ρνησης πριν η γυνακα ζητσει ψυχιατρικ βοθεια. Τα καταπνιγμνα συναισθματα μπορε να προκαλσουν ψυχοσωματικς ασθνειες και ψυχιατρικ προβλματα προβλματα συμπεριφορς σε λλους τομες της ζως. Σαν αποτλεσμα, μερικο ειδικο αναφρουν τι η ψυχικ διαταραχ που καταπνγεται μετ απ μια κτρωση εναι η αιτα ασθενεας πολλν αρρστων γυναικν, παρ' λο που οι ασθενες φθασαν σε αυτος αναζητντας θεραπεα για φαινομενικ σχετα προβλματα. 5

ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ (PTSD PAS)

Μια εκτενς μελτη με τυχαα δεγματα διαπστωσε τι τουλχιστον το 19% των γυναικν που χουν κνει κτρωση υποφρουν απ διαγνσιμη μετατραυματικ γχδη διαταραχ (post-traumatic stress disorder - PTSD). Περπου οι μισς εμφνιζαν πολλ, αλλ χι λα, απ τα συμπτματα της ψυχικς αυτς νσου, εν 20 ως 40% εμφνιζαν μτρια ως υψηλ εππεδα γχους και συμπεριφορ αποφυγς των εμπειριν της κτρωσης. 6 Επειδ αυτ εναι μια σημαντικ νσος που μπορε να υπρχει σε πολλς ασθενες, και δεν εναι μεσα αντιληπτ απ ανθρπους που δεν ανκουν στον χρο της ψυχιατρικς βοθειας, η περληψη που ακολουθε εναι περισστερο πλρης απ τις λλες της παροσας εντητας. Η PTSD εναι μια ψυχολογικ ανωμαλα που προξενεται απ τραυματικ εμπειρα η οποα επικρατε λων των αμυντικν μηχανισμν ενς Προσπου και οδηγε σε ντονο φβο, συναισθματα αδιεξδου, παγδευσης απλειας ελγχου. Ο κνδυνος που υπρχει στε μια εμπειρα να εναι τραυματικ αυξνεται ταν το γεγονς που γνεται ατιο του τραματος επγει απειλς σωματικς βλβης, σεξουαλικς βας την μαρτυρα/συμμετοχ σε βαιο θνατο. Η PTSD εμφανζεται ταν το τραυματικ συμβν προκαλε την υπερδιγερση των αμυντικν μηχανισμν "φυγς πλης". Αυτ η υπερδιγερση κνει αυτος τους αμυντικος μηχανισμος να αποδιοργανωθον, να αποκοπον απ τις παροσες συνθκες και να αποκτσουν μια δικ τους υπσταση με αποτλεσμα μη φυσιολογικ συμπεριφορ και σημαντικς διαταραχς της προσωπικτητας. Ως παρδειγμα αυτς της αποκοπς των νοητικν λειτουργιν, ορισμνα θματα της PTSD μπορε να αισθανθον ντονα συναισθματα αλλ χωρς καθαρ ανμνηση του γεγοντος, λλα μπορε να θυμονται κθε λεπτομρεια χωρς μως ντονα συναισθματα, λλα μπορε να αναβινουν τσο το συμβν σο και τα συναισθματα σε ξαφνικς (παρεισδυτικς) και πνικτικς εμπειρες αναδρομς. 7

Οι γυνακες μπορε να αισθνονται την κτρωση ως τραυματικ γεγονς για πολλος λγους. Πολλς ωθονται σε ανεπιθμητη κτρωση απ συζγους, φλους, γονες λλους. Εν η γυνακα χει πσει πολλς φορς θμα καταπιεστικς μεταχερισης, μια ττοια ανεπιθμητη κτρωση μπορε να εκληφθε ως ο ακρτατος βιασμς σε μια ζω που χαρακτηρζεται απ την κακομεταχεριση. λλες γυνακες, ανεξρτητα απ το πσο πιεστικς εναι οι αιτες για τις οποες επιδικουν την κτρωση, μπορε πντα να εκλβουν την διακοπ της κυσες τους ως τη βαια θαντωση του διου τους του παιδιο. Ο φβος, η αγωνα, ο πνος και η ενοχ που σχετζονται με την επμβαση αναμιγνονται σε αυτ την αντληψη ενς αλλκοτου και βαιου θαντου. Ακμα, λλες γυνακες αναφρουν τι ο πνος της κτρωσης, που προκαλεται απ ναν μασκοφρο γνωστο ο οποος εισβλλει στο σμα τους, δημιουργε ασθηση ταυτσημη με τον βιασμ 8 . Πραγματικ, οι ερευνητς χουν διαπιστσει τι οι γυνακες με ιστορικ σεξουαλικς επιθσεως μπορε να αισθανθον μεγαλτερη ταραχ κατ και μετ την κτρωση, ακριβς λγω των ομοιοττων μεταξ των δο εμπειριν 9 . ταν το ατιο του γχους που οδηγε στην PTSD εναι η κτρωση, συνθως αναφρεται απ τους ειδικος ως Μετεκτρωτικ Σνδρομο (Post-Abortion Syndrome - PAS).

Τα κρια συμπτματα της PTSD ταξινομονται γενικ σε τρεις κατηγορες: υπερδιγερση, παρεσδυση και συστολ.

Υπερδιγερση εναι να χαρακτηριστικ χρονως και ανομλως διεγερμνων αμυντικν μηχανισμν "φυγς πλης". Το πρσωπο μοιζει να βρσκεται σε διαρκ συναγερμ για την απειλ κινδνου. Συμπτματα υπερδιγερσης εναι τα εξς: απαντσεις υπερβολικς κπληξης, επιθσεις αγωνας, οξυθυμα, εκρξεις θυμο οργς, επιθετικ συμπεριφορ, αδυναμα συγκντρωσης, υπερεγργορση, δυσκολα στον πνο, αντιδρσεις που αναφρονται στη φυσιολογα του σματος ταν υπρξει κθεση σε καταστσεις που συμβολζουν μοιζουν με κποια πλευρ της τραυματικς εμπειρας (για παρδειγμα, ταχυπαλμα, εφδρωση κατ τη διρκεια μιας εξτασης πυλου με το κουσμα του χου μιας αντλας κενο).

Παρεσδυση εναι η εμπειρα του τραυματικο συμβντος σε ανεπιθμητο και απροσδκητο χρνο. Συμπτματα παρεσδυσης στις περιπτσεις του PAS εναι τα εξς: ανακμπτουσες και ξαφνικς σκψεις για μια κτρωση να εκτρωμνο παιδ, αναδρομς, στις οποες η γυνακα στιγμιαα αναβινει μια πλευρ της εμπειρας της κτρωσης, εφιλτες σχετικ με την κτρωση το παιδ, επετειακς αντιδρσεις ντονης λπης κατθλιψης την ημερομηνα κατ την οποα θα πρεπε να γεννηθε το παιδ τις επετεους της κτρωσης.

Συστολ εναι το μοδιασμα των συναισθηματικν δυνμεων, η ανπτυξη τρπων συμπεριφορς ττοιων, στε να αποφεγονται ερεθσματα που σχετζονται με το τραμα. Εναι συμπεριφορ διαφυγς -- προσπθεια ρνησης και αποφυγς αρνητικν συναισθημτων, ανθρπων, τπων, πραγμτων που επιδειννουν τα αρνητικ συναισθματα που σχετζονται με το τραμα. Στις περιπτσεις μετεκτρωτικο τραματος, η συστολ μπορε να εκφρζεται ως: αδυναμα ανμνησης της εμπειρας της κτρωσης σημαντικν μερν της, προσπθειες αποφυγς δραστηριοττων καταστσεων που μπορον να δημιουργσουν αναμνσεις της κτρωσης, απομκρυνση απ τις σχσεις, ιδιατερα αποξνωση απ' σους συνδονται με την απφαση για την κτρωση, αποφυγ των παιδιν, προσπθεια αποφυγς ρνησης σκψεων συναισθημτων που σχετζονται με την κτρωση, περιορισμνο ερος συναισθημτων αγπης στοργς, ασθηση μικρς μελλοντικς προοπτικς (για παρδειγμα, η γυνακα δεν περιμνει καριρα, γμο, παιδι μακροζωα); μειωμνο ενδιαφρον για δραστηριτητες οι οποες ταν παλαιτερα αγαπητς, χρση ναρκωτικν οινοπνεματος, σκψεις αππειρες αυτοκτονας, καθς και λλες τσεις αυτοκαταστροφς.

πως αναφρθηκε νωρτερα, η μελτη του Barnard διαπστωσε την παρξη PTSD σε ποσοστ 19% μεταξ των γυναικν που εχαν δεχθε κτρωση τρα ως πντε τη παλαιτερα. μως στην πραγματικτητα το ποσοστ αυτ εναι πιθανς υψηλτερο. πως συμβανει με τις περισστερες μελτες που αναφρονται στο διστημα μετ την κτρωση, η μελτη του Barnard σφλλει κατ να ποσοστ 50%. Η κλινικ εμπειρα χει δεξει τι οι γυνακες που χουν λιγτερες πιθαντητες να συνεργαστον στην ρευνα που αναφρεται στις επιπτσεις της κτρωσης εναι εκενες στις οποες η κτρωση προξνησε την μεγαλτερη ψυχικ διαταραχ. Η ρευνα χει επιβεβαισει το συμπρασμα αυτ, υποδεικνοντας τι οι γυνακες που αρνονται να δεχθον παρακολοθηση μετ την κτρωση ταιριζουν περισστερο με τα δημογραφικ χαρακτηριστικ των γυναικν που υποφρουν απ περισστερες διαταραχς μετ την κτρωση. 10 Το υπερβολικ υψηλ ποσοστ ρνησης συμμετοχς σε μελτες που αναφρονται στο διστημα μετ την κτρωση μαρτυρε συμπεριφορ συστολς διαφυγς (θληση αποφυγς σκψεων που αναφρονται στην κτρωση) κτι που αποτελε κριο σμπτωμα του PTSD.

Για πολλς γυνακες, η εμφνιση ο ακριβς προσδιορισμς των συμπτωμτων του PTSD μπορε να καθυστερσει πολλ χρνια. 11 Μχρις του μια ασθενς που πσχει απ PTSD τχει παρακολοθησης και επιτχει ικανοποιητικ αποκατσταση, το PTSD μπορε να προκαλσει ψυχολογικ ανικαντητα που μπορε να εμποδσει μια ασθεν που πσχει μετ την κτρωση να αναλβει εντς της κανονικς περιδου που προβλπεται απ τον νμο (στις ΗΠΑ). Αυτ η ανικαντητα, συνεπς, δικαιολογε να προβλπεται μακρτερη περοδος αποκατστασης απ τον νμο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΖΩΗ

30 ως 50% των γυναικν που χουν υποστε κτρωση αναφρουν προβλματα στη σεξουαλικ ζω, τσο βραχυπρθεσμα σο και μακροπρθεσμα, τα οποα αρχζουν αμσως μετ την κτρωση. Τα προβλματα αυτ μπορε να εναι να περισστερα απ τα εξς: λλειψη της ασθησης απλαυσης κατ την σεξουαλικ επαφ, αυξημνος πνος, αποστροφ προς το σεξ και/ τους νδρες γενικτερα, αλλαγ πολλν συντρφων. 12

ΙΔΕΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

Περπου το 60% των γυναικν που αισθνονται επιπτσεις απ την κτρωση που καναν αναφρουν ιδεασμ αυτοκτονας, εν το 28% των γυναικν αυτν επιχειρον και την δια την αυτοκτονα, απ τις οποες οι μισς την επιχειρον περισστερες απ μα φορς. Οι προσπθειες αυτοκτονας φανεται να επικρατον περισστερο στις νες γυνακες κτω των 20 ετν. 13

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Το μετεκτρωτικ γχος συνδεται με αξηση του καπνσματος. Οι γυνακες που κνουν κτρωση χουν διπλσιες πιθαντητες να γνουν μανιδεις καπνστριες και υπκεινται στους αντστοιχους κινδνους για την υγεα. 14 Οι γυνακες που χουν υποβληθε σε κτρωση χουν περισστερες πιθαντητες να συνεχσουν το κπνισμα στη διρκεια των επμενων επιθυμητν κυσεων, οπτε υπρχει αυξημνος κνδυνος θαντου των νεογνν συγγενν ανωμαλιν. 15

ΧΡΗΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Η κτρωση συνδεται σημαντικ με διπλσιο κνδυνο χρσης οινοπνεματος απ τις γυνακες. 16 Σε περπτωση που η κτρωση οδηγσει στη χρση οινοπνευματωδν, ττε μπορε να εκδηλωθε βαιη συμπεριφορ να προκψουν διαζγιο χωρισμς, αυτοκινητιστικ δυστυχματα και απλυση απ την εργασα. 17

ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Η κτρωση συνδεται σημαντικ με τη μελλοντικ χρση ναρκωτικν. Επιπλον του ψυχοκοινωνικο κστους που συνεπγεται η χρση ναρκωτικν, υπρχει αυξημνος κνδυνος μλυνσης απ HIV/AIDS, εμφνισης συγγενν δυσπλασιν και προβληματικς συμπεριφορς. 18

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Για ορισμνες τουλχιστον γυνακες, το μετεκτρωτικ γχος συνδεται με διαταραχς στη διατροφ, πως εναι η κραιπλη, η βουλιμα και η νευρικ ανορεξα. 19

ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η κτρωση συνδεται σημαντικ με αυξημνη κατθλιψη, βαιη συμπεριφορ, χρση οινοπνεματος και ναρκωτικν, υποκατστατες κυσεις και μεωση των μητρικν δεσμν με τα παιδι που γενννται μελλοντικ. Οι παργοντες αυτο σχετζονται σε μεγλο βαθμ με την κακοποηση των παιδιν και φανονται να επιβεβαινουν μεμονωμνες κλινικς εκτιμσεις που συνδουν το μετεκτρωτικ τραμα με την μελλοντικ κακοποηση παιδιν. 20

ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Για τα περισστερα ζευγρια, μια κτρωση προκαλε απρβλεπτα προβλματα στη σχση τους. Τα ζευγρια μετ απ μια κτρωση χουν περισστερες πιθαντητες να οδηγηθον στον χωρισμ το διαζγιο. Πολλς γυνακες που χουν υποβληθε σε κτρωση αποκτον δυσκολα στην ανπτυξη μακρν δεσμν με να νδρα. Αυτ μπορε να οφελεται σε αντιδρσεις που σχετζονται με την κτρωση, πως εναι η μικρτερη αυτοεκτμηση, η αυξημνη λλειψη εμπιστοσνης προς τους νδρες, προβλματα στη σεξουαλικ συμπεριφορ, αυξημνη κατθλιψη, αγωνα και στατος θυμς. Οι γυνακες που χουν πραγματοποισει περισστερες απ μα εκτρσεις (και αποτελον περπου το 45% του συνλου των εκτρσεων) χουν περισστερες πιθαντητες να χρειαστον βοθεια απ την πολιτεα, και νας λγος εναι τι χουν περισστερες πιθαντητες να μενουν με παιδ και χωρς σζυγο. 21

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ

Οι γυνακες που χουν κνει μα κτρωση διατρχουν αυξημνο κνδυνο να προβον σε νες εκτρσεις στο μλλον. Συγκεκριμνα, χουν τσσερις φορς περισστερες πιθαντητες να διακψουν μια τρχουσα κηση απ εκενες που δεν χουν ιστορικ κτρωσης. 22

Αυτς ο αυξημνος κνδυνος σχετζεται με την παλαιτερη κτρωση λγω μειωμνης αυτοεκτμησης, συνειδητς υποσυνεδητης επιθυμας υποκατστατης κυσεως και αυξημνης σεξουαλικς δραστηριτητας μετ την κτρωση. Οι επμενες εκτρσεις μπορον να γνουν λγω αλληλοσυγκρουμενων επιθυμιν κησης /απκτησης παιδιο και πισεων για κτρωση, πως εναι η εγκατλειψη απ τον νο νδρα. Αναφρεται επσης η χρση των πολλαπλν εκτρσεων ως μθοδος αυτοτιμωρας. 23

Το 45% περπου του συνλου των εκτρσεων αφορ γυνακες που χουν δη κνει κτρωση. Ο κνδυνος κατληξης σε κκλο πολλαπλν εκτρσεων θα πρπει να αναφρεται σε μια γυνακα που σκπτεται να κνει την πρτη κτρωση. Επιπλον, επειδ οι γυνακες που χουν κνει περισστερες απ μα εκτρσεις υπκεινται σε σημαντικ μεγαλτερο κνδυνο σωματικν και ψυχολογικν επιπτσεων, αυτο οι αυξημνοι κνδυνοι πρπει να συζητηθον προσεκτικ με τις γυνακες που επιζητον την κτρωση.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Μια πολ αξιλογη πηγ για εκενους που ενδιαφρονται για τις νομικς πλευρς της κτρωσης εναι τα Σημαντικ ρθρα και Βιβλα που Αφορον τις Καταστρεπτικς Επιπτσεις της κτρωσης, του Thomas Strahan [Thomas Strahan's Major Articles and Books Concerning the Detrimental Effects of Abortion] (Rutherford Institute, PO Box 7482, Charlottesville, VA 22906-7482 , (804) 978-388 .) Εκε περιλαμβνονται σντομες περιλψεις απο σημαντικ συμπερσματα απ ιατρικ περιοδικ και περιοδικ ψυχολογας, βιβλα και σχετικ υλικ, χωρισμνο σε κατηγορες με βση τις διφορες βλβες.

2 Ashton, "The Psychological Outcome of Induced Abortion", British Journal of Ob&Gyn., 87:1115-1122, (1980).

3. Badgley et al., Report of the Committee on the Operation of the Abortion Law (Ottawa: Supply and Services, 1977) pp. 313-321.

4. R. Somers, "Risk of Admission to Psychiatric Institutions Among Danish Women who Experienced Induced Abortion: An Analysis on National Record Linkage," Dissertation Abstracts International, Public Health 2621-B, Order No. 7926066 (1979 ); H. David et al., "Postpartum and Postabortion Psychotic Reactions," Family Planning Perspectives 13:88-91 (1981).

5. Kent et al., "Bereavement in Post-Abortive Women: A Clinical Report", World Journal of Psychosynthesis (Autumn-Winter 1981), Vol. 13, Nos. 3-4.

6. Catherine Bernard, The Long-Term Psychological Effects of Abortion, Portsmouth, N.H.: Institute for Pregnancy Loss, 1990).

7. Herman, Trauma and Recovery, (New York: Basic Books, 1992) 34.

8. Francke, The Ambivalence of Abortion (New York: Random House, 1978) 84-95 .

9. Zakus, "Adolescent Abortion Option," Social Work in Health Care, 12(4):87 Makhorn, "Sexual Assault & Pregnancy," New Perspectives on Human Abortion, Mall & Watts eds., (Washington, D.C.: University Publications of America, 1981).

10. Adler, "Sample Attrition in Studies of Psycho-social Sequelae of Abortion: How great a problem." Journal of Social Issues, 1979, 35, 100-110.

11. Speckhard, "Postabortion Syndrome: An Emerging Public Health Concern," Journal of Social Issues, 48(3):95-119.

12. Speckhard, Psycho-social Stress Following Abortion, Sheed & Ward, Kansas City: MO, 1987; and Belsey, et al, "Predictive Factors in Emotional Response to Abortion: King's Termination Study - IV," Soc. Sci. & Med., 11:71-82 (1977).

13. Speckhard, Psycho-social Stress Following Abortion, Sheed & Ward, Kansas City: MO, 1987; C. Haignere et al, "HIV/AIDS Prevention and Multiple Risk Behaviors of Gay Male and Runaway Adolescents," Sixth International Conference on AIDS: San Francisco, June 1990; N. Campbell, et al., "Abortion in Adolescence," Adolescence, 23(92):813-823 (1988); H. Vaughan, Canonical Variates of Post-Abortion Syndrome, Portsmouth, NH: Institute for Pregnancy Loss, 1991; B. Garfinkel, "Stress, Depression and Suicide: A Study of Adolescents in Minnesota," Responding to High Risk Youth, Minnesota Extension Service, University of Minnesota (1986).

14. Harlap, "Characteristics of Pregnant Women Reporting Previous Induced Abortions," Bulletin World Health Organization, 52:149 (1975); N. Meirik, "Outcome of First Delivery After 2nd Trimester Two Stage Induced Abortion: A Controlled Cohort Study," Acta Obsetricia et Gynecologica Scandinavia 63(l):45-50(1984), Levin, et al., "Association of Induced abortion with Subsequent Pregnancy Loss," JAMA, 243:2495-2499, June 27, 1980.

15. Otiel, "Pregnancy Complications Following Legally Induced Abortion: An Analysis of the Population with Special Reference to Prematurity," Danish Medical Bulletin, 26:192- 199 (1979 ); Martin, "An Overview: Maternal Nicotine and Caffeine Consumption and Offspring Outcome," Neurobehavioral Toxicology and Terotology, 4(4):421-427, (1982).

16. Klassen, "Sexual Experience and Drinking Among Women in a U.S. National Survey," Archives of Sexual Behavior, 15(5):363-39 : M. Plant, Women, Drinking and Pregnancy, Tavistook Pub, London (1985); Kuzma & Kissinger, "Patterns of Alcohol and Cigarette Use in Pregnancy," Neurobehavioral Toxicology and Teratology, 3:211-221 (1981).

17. Morrissey, et al., "Stressful Life Events and Alcohol Problems Among Women Seen at a Detoxification Center," Journal of Studies on Alcohol, 39(g):1159 (1978).

18. Oro, et al., "Perinatal Cocaine and Methamphetamine Exposure Maternal and Neo-Natal Correlates," J. Pediatrics, 11 1:571- 578 (1978 ); D.A. Frank, et al., "Cocaine Use During Pregnancy Prevalence and Correlates," Pediatrics, 82(6):888 (1988); H. Amaro, et al., "Drug Use Among Adolescent Mothers: Profile of Risk," Pediatrics 84:144-150, (1989).

19. Speckhard, Psycho-social Stress Following Abortion, Sheed & Ward, Kansas City: MO, 1987 J. Spaulding, et al, "Psychoses Following Therapeutic Abortion, Am. J. of Psychiatry 125(3):364 (1 978); R. K. McAll, et al., "Ritual Mourning in Anorexia Nervosa," The Lancet, August 16, 1980, p. 368.

20. Benedict, et al,, "Maternal Perinatal Risk Factors and Child Abuse," Child Abuse and Neglect, 9:217-224 (1985) P.G. Ney, "Relationship between Abortion and Child Abuse," Canadian Journal of Psychiatry, 24:610-620, 1979; Reardon, Aborted Women - Silent No More (Chicago: Loyola University Press, 1987), 129-30, describes a case of woman who beat her three year old son to death shortly after an abortion which triggered a "psychotic episode" of grief, guilt, and misplaced anger.

21. Shepard, et al., "Contraceptive Practice and Repeat Induced Abortion: An Epidemiological Investigation," J. Biosocial Science, 11:289-302 (1979); M. Bracken, "First and Repeated Abortions: A Study of Decision-Making and Delay," J. Biosocial Science, 7:473-491 1975) S. Honcho, "The Characteristics and Prior Contraceptive Use of U.S. Abortion Patients," Family Planning Perspectives, 20(4):158-168 (1986); D. Sherman, et al., 'The Abortion Experience in Private Practice," Women and Loss: Psychobiological Perspectives, ed. W.F. Finn et al., (New York: Fraeger Publ. 1985), pp. 98-107: E. M. Belsey, et al., "Predictive Factors in Emotional Response to Abortion: King's Termination Study -- IV," Social Science and Medicine, 11:71- 82 (1 977): E. Freeman, et al., "Emotional Distress Patterns Among Women Having First or Repeat Abortions," Obstetrics and Gynecology, 55(5):630-636 (1980); C. Berger, et al., "Repeat Abortion: Is it a Problem?" Family Planning Perspectives 16(2):70-75 (1984).

22. Joyce, "The Social and Economic Correlates of Pregnancy Resolution Among Adolescents in New York by Race and Ethnicity: A Multivariate Analysis," Am. J. of Public Health, 78(6):626-631 (1988), C. Tietze, "Repeat Abortions -- Why More?" Family Planning Perspectives 10(5):286-288, (1978).

23. Leach, "The Repeat Abortion Patient," Family Planning Perspectives, 9(l):37-39 (1977); S Fischer, "Reflection on Repeated Abortions: The meanings and motivations," Journal of Social Work Practice 2(2):70-87 (1986); B. Howe, et al., "Repeat Abortion, Blaming the Victims," Am. J. of Public Health, 69(12):1242-1246, (1979).

Απ πληροφορες που παρεσχθησαν απ το Elliot Institute
PO Box 7348, Springfield, IL 62791, USA

Πρσθετες πηγς

 • Alder N and David H, et al., "Psychological Factors in Abortion, A Review," American Psychologist, October 1992, Vol. 47(10): 1194-1204 .
 • Franz W and Reardon D, "Differential Impact of Abortion on Adolescents and Adults," Adolescence, 1992, Vol. 27(105): 161-172.
 • Major B and Cozzarelli C, "Psychological Predictors of Adjustment to Abortion," Journal of Social Issues, 1992, Vol. 48(3): 121-142.
 • Mueller P and Major B, "Self-Blame, Self-Efficacy, and Adjustment to Abortion," Journal of Personality and Social Psychology, 1989, Vol. 57(6): 1059-1067 .
 • Rosenfeld J, "Emotional Responses to Therapeutic Abortion," American Family Physician, January, 1992, Vol. 45(1): 137-140.
 • Rue V, "The Psychological Realities of Induced Abortion," Post-Abortion aftermath: A Comprehensive Consideration, Michael T. Mannion, Ed., Sheed & Ward, 1994, p. 543.
 • Speckhard A and Rue V, "Postabortion Syndrome: An Emerging Public Health Concern," Journal of Social Issues, 1992, Vol. 48(3): 95-119.
 • Worden J, Grief Counseling and Grief Therapy, Springer Publishing Company, New York, 1982, 91.

Πηγ: http://www.unborn.gr/unborn1/unborn/index.php?id=8,26,0,0,1,0

ΠΙΣΩ


ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΡΩΣΗΣ

του ψυχιτρου π. Στυλιανο Καρπαθου

Απ την πλευρ της ψυχιατρικς οι αμβλσεις αποτελον βασικ αιτα σημαντικν ψυχολογικν διαταραχν, κυρως στη γυνακα που υφσταται μεσα ντονο ψυχοσωματικ τραυματισμ.

Οι διαταραχς αυτς, εκδηλνονται τσο βραχυπρθεσμα σο και μακροπρθεσμα, εναι δε συνειδητς ασυνεδητες: δηλαδ ετε συνδονται μεσα με το τραυματικ αυτ γεγονς της μβλωσης, (συνειδητς) ετε εμφανζονται ψυχοπαθολογικς αντιδρσεις με τις οποες μασκαρεεται το συγκεκριμνο πρβλημα (ασυνεδητες).

Η μβλωση συνιστ βαιη παρμβαση τσο στο σωματικ ΕΓΩ της γυνακας, σο και στην μεσα συνδεδεμνη με αυτ, ψυχολογας της. Ως μτρα αντιστθμισης στην ψυχοπιεστικ (στρεσογνο) κατσταση που δημιουργε η μβλωση και απειλε με κατρρευση τον ψυχικ κσμο της γυνακας, χρησιμοποιονται κυρως οι ψυχολογικο αντισταθμιστικο μηχανισμο της απθησης της ενοχς, της μετθεσης του προβλματος, της εκλογκευσης της συγκεκριμνης πρξεως. Οι μηχανισμο μως αυτο δεν προσφρουν καθοριστικ και εις βθος λση του προβλματος, γι' αυτ και η θετικ τους δρση στην οικονομα της ψυχικς υγεας της γυνακας, εναι χρονομετρημνη.

Το πρβλημα υφσταται, αλλ εμποδζεται με τα υπρχοντα στην ανθρπινη φση τεχνσματα των μηχανισμν αυτν. Η Ανδυση του μοιζει δηλαδ σαν τη φωτι καλυμμνη απ τη στχτη. Γι' αυτ παρ την προδο της ηλικας η ασθηση τι πρπει να 'πληρσει' γι' αυτ που επτρεψε να της συμβε, παραμνει ισχυρ και ακραιη.

Οι κυριτερες ψυχοπαθολογικς καταστσεις που παρατηρονται στη γυνακα η οποα υπστη μβλωση εναι οι εξς:
α) ντονα αισθματα μειονεξας απναντι σε κθε να γυνακα που βρσκεται στην αναπαραγωγικ της ηλικα, και κυρως σε εγκυμονοσες, με γενικτερη επδραση στην εν γνει συμπεριφορ της με αποτλεσμα τη γενικευμνη αυτ-υποτμηση της σε κθε γεγονς και κατσταση της ζως
β) Φοβικ αισθματα που τροφοδοτονται απ τη βαιη τραυματικ παρμβαση στο σωματικ της ΕΓΩ. Οι φαντασισεις με θμα το βιασμ εναι συχντατες.
γ) Βαθι ενοχικ αισθματα ενσυνεδητα, αποκρυπτογραφημνα μσα απ συμβολικς αναγωγς σε εφιαλτικ νειρα αλλ και γεγοντα της καθημεριντητας,
δ) Αγχδεις αντιδρσεις ιδιατερα ντονες. Η γυνακα δεν ανχεται οτε τον εαυτ της, με συνπεια απνες και προβλματα συμπεριφορς προς οιανδποτε κατεθυνση.
ε) Καταθλιπτικς διαταραχς επειδ κυριαρχε συνειδητ ασυνεδητα η 'στρηση' δηλαδ η βασικ αιτα πρκλησης καταθλιπτικο συνδρμου. Πρκειται ββαια για τη στρηση του παιδιο που φανεται πως στην ψυχολογα της γυνακας, χει προσωπικτητα απ την ρα της συλλψεως.
στ) Μεωση της σεξουαλικς επιθυμας και μβλυνση του ηδονικο αισθματος (καθαρ ψυχογενος αιτιολογας) και σε νεαρτατες ακμα ηλικες.
ζ) Αισθματα επιθετικτητας στους νδρες ως ασυνεδητη αντδραση στον 'πρωτατιο' του προβλματος.
η) Υστερικς εκδηλσεις που μπορον να υποδυθον κθε εκδλωση νοσολογικς καταστσεως.
θ) Αισθματα βαθτατης αποτυχας στη ζω και μας ρπουσας απγνωσης που απομυζ λη την ψυχικ ενργεια της γυνακας.
ι) Υπερπροστατευτικτητα στα υπρχοντα παιδι ως προσωπικ ψυχολογικ ανγκη και χι ως εκδλωση ειλικρινος αγπης. τσι θλει να πεθει εαυτν τι μπορε να αντισταθμζει να 'κακ' με μα συναισθηματικ υπερβολ της οποας τα αποτελσματα εναι προφανς αρνητικ.

Πηγ: Εφημερδα "Καθημεριν", 16.1.2005

ΠΙΣΩ

Copyright 2007-2015, Ομδα ρευνας και Αντιμετπισης του Μετεκτρωτικο Συνδρμου << Προηγομενη Επμενη>>