http://www.post-abortion-syndrome.info

Tο Μετεκτρωτικ Σνδρομο παρουσιζεται πντα, και γιατ;

Μερικο ερευνητς εκτιμον τι το Μ.Σ. εμφανζεται μνο σε γυνακες που κοσμοθεωριακ αντιμετωπζουν την μβλωση σαν κτι κακ, σαν ηθικ ατπημα, σαν φνο ενς παιδιο, του παιδιο τους. λλοι λνε τι η εμφνισ του εναι ανεξρτητη απ την κοσμοθεωρα της γυνακας. Τα αποτελσματα των μελετν και ερευνν επαληθεουν τη δετερη ποψη.

Γεγονς εναι τι το Μ.Σ. συχν εμφανζεται εντοντερα σε γυνακες που χουν δη μια τση προς ψυχολογικ προβλματα, και αυτ κνει κποιους να πιστεουν τι η κτρωση δεν χει σχση με τα συμπτματα που οι γυνακες αυτς παρουσιζουν, και τι θα τα εκδλωναν τσι κι αλλις, ακμα κι αν δεν καναν μβλωση. Γεγονς εναι επσης τι, καθς να απ τα σοβαρτερα συμπτματα του Μ.Σ. εναι η επανληψη της κτρωσης, η διαταραχ ανακυκλνεται και γνεται ακμα πιο σοβαρ εξαιτας του διου του συμπτματς της.

Οι λγοι που προκαλον το Μ.Σ. εναι

  • το τι ο νθρωπος εναι ψυχοσωματικ ονττητα, με σχση ψυχς και σματος, εξ αιτας της οποας ,τι συμβανει στο να, επηρεζει και το λλο. Η μβλωση απ τεχνικς απψεως εναι μια βαιη και αφσικη διαδικασα, που βινεται ως εισβολ και καταπτηση απ τον γυναικεο οργανισμ.
  • η σχση μεταξ μητρας και παιδιο, που χει ασυνεδητα αρχσει απ τη στιγμ της σλληψης. Ενδεικτικ παρδειγμα της χημικς επικοινωνας μητρας και παιδιο εναι και το πς σταματ η μμηνος ρση της μητρας μετ την εγκατσταση του ζυγωτο κυττρου στο ενδομτριο: Αρχικ το νο αυτ σμα αντιμετωπζεται ως εισβολας και λευκ κτταρα της μητρας συγκεντρνονται για να το καταβροχθσουν. Ττε εκενο εκλει πολλς χημικς ουσες που κνουν τον μητρικ οργανισμ να το αποδεχθε ως φιλοξενομενο και να σταματσει την εμφνιση της εμμηνορυσας για να το προστατψει απ καταστροφ. Εναι το πρτο "ναι" της μητρας στην εγκυμοσνη, και λγεται πολ πριν αντιληφθε συνειδητ τι εναι γκυος. Στη συνχεια ο οργανισμς ετοιμζεται προοδευτικ για τον τοκετ. Η μβλωση διακπτει βαια και τεχνητ τη φυσικ αυτ διαδικασα και την επικοινωνα μεταξ μητρας και παιδιο, προκαλντας την ασθηση της απλειας του παιδιο του οποου η παρουσα ταν πριν την επμβαση αισθητ, κι τσι διαταρσσει την σωματικ και ψυχικ ισορροπα της μητρας.
  • η μφυτη και φυσικ επιθυμα της γυνακας να δημιουργσει απογνους, η οποα παρ τις ποιες συνειδητς αντιδρσεις προς μια εγκυμοσνη που παρουσιζει δυσκολες, χει ασυνεδητα ικανοποιηθε μετ τη σλληψη, και με την μβλωση δχεται ισχυρ πλγμα.

Παργοντες που δεν προκαλον, αλλ μπορε να επιτενουν το μετεκτρωτικ σνδρομο εναι οι εξς:

  • Παρλευση της κατεξοχν ηλικας γονιμτητας. Η γυνακα βιζεται να δημιουργσει απογνους, πιεζμενη απ το "βιολογικ της ρολι" και ως εκ τοτου θυμται τι αν δεν εχε διακψει κποια κποιες προηγομενες εγκυμοσνες της, θα εχε "προλβει" να αναπαραχθε. Ο παργοντας αυτς μπορε να λειτουργσει καθαρ ψυχολογικ, εν δηλ. η γυνακα εναι αρκετ να και το γχος αναπαραγωγς προρχεται ουσιαστικ απ το Μ.Σ. και χι απ την ηλικα της. σο μως η ηλικα της γυνακας αυξνεται, τσο αυξνεται και η βαρτητα του παργοντα.
  • Κποια θρησκευτικ πστη που δχεται τι το μβρυο εναι νθρωπος. Αυτ δεν αποτελε απ μνο του αποφασιστικ παργοντα πρκλησης μετεκτρωτικο συνδρμου, καθς το σνδρομο εμφανζεται και σε γυνακες που δεν θρησκεουν, που ασπζονται μια θρησκεα που δεν αντιμετωπζει ως αμαρτα την μβλωση. Ομως μια θρησκευτικ πστη που δχεται το μβρυο ως νθρωπο μπορε να επιτενει τα αισθματα ενοχς καθς η γυνακα δεν χει αμφιβολα τι "χει σκοτσει ναν νθρωπο". Παρλληλα, η επαφ με θρησκευμενους που αντιμετωπζουν τις γυνακες που χουν κνει μβλωση εχθρικ επικριτικ, μπορε να εντενει τα δη υπρχοντα αισθματα ενοχς και να προκαλσει ποικλες αντιδρσεις, πως π.χ. η μβλυνση της προηγομενης θρησκευτικς πστης της γυνακας, η ρνηση ανληψης των προσωπικν ευθυνν της για την επμβαση και η επρριψη αυτν σε λλα πρσωπα, τα οποα ενδεχομνως χουν μικρ μεγλο μερδιο ευθνης, και η ασθηση τι η γυνακα εναι "καταδικασμνη" και πρκειται να "τιμωρηθε" για την πρξη της στο μεσο μακριν μλλον.
Copyright 2007-2015, Ομδα ρευνας και Αντιμετπισης του Μετεκτρωτικο Συνδρμου. <<ΠροηγομενηΕπμενη>>